ÖTLETEK . . .

 

AMIK  ELEINTE  MEGLEPŐEK

 

MÓDSZEREK . . .

 

AMIK  NEM  SZOKVÁNYOSAK

 

KÍSÉRLETEK ...

 

AMIK  SOKSZOR  ÚJSZERŰEK 

 

MŰTÉTEK . . .

 

AHOL MINDEZEKET

 

MEGVALÓSÍTJUK

 

„Upside-down gyomor” laparoscopos műtéteinek eredményei

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika

Bevezetés: A paraoesophagealis rekeszsérv miatt a mellüregbe csúszott - vagyis az „upside-down” - gyomor elsősorban az idős korosztály megbetegedése. Etiológiája ismeretlen, kezelésében a laparoscopos műtét vált a „gold standard” módszerré. Ugyanakkor nyitott kérdés maradt, hogy milyen esetekben szükséges a műtét részeként a rekesz-hiány pótlására hálóbeültetés. 
Beteganyag és módszer: A Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján 2008 - 2010 között 136 betegnél történt műtét hiatus hernia (HH) miatt. 29 esetben nyílt, 107 esetben laparoscopos műtét történt, utóbbiak közül 10 esetben volt szükség konverzióra. A 136 esetből 29 esetben (21%) „upside-down gyomor” képezte a műtéti javallatot.  8 esetben (27,6%) laparotomiából, 21 esetben (72,4%) pedig laparoscopos módszerrel történt a beavatkozás, konverzióra nem volt szükség. A kórlapok, valamint a műtéti jegyzőkönyvek alapján retrospektiven vizsgáltuk a betegek demográfiai adatait, panaszait, műtéti adatait, illetve a recidiva arányt.
Eredmény: A laparoscoposan „upside-down” gyomorral operált betegek átlagéletkora 16,4 évvel volt magasabb, mint HH esetében. A vezető tünetek a fogyás, postprandiális fájdalom, hányás illetve táplálkozásképtelenség voltak, a műtétig átlagosan 8,4 kg-ot fogytak. Az átlagos műtéti idő HH esetében 130 perc, míg  „upside-down” gyomor esetében szignifikánsan hosszabb, 185 perc volt. A HH műtét után a betegek átlagosan 4 napot töltöttek a klinikán, míg az upside-down gyomorral kezelt betegek átlagosan több, mint 6 napot. Az átlagosan 2,5 év utánkövetés alatt 6 betegnél észleltünk recidivát (21%), emiatt 5 esetben laparotomiából reoperáció történt, 4 esetben hálóbeültetéssel.
Következtetés: Az „upside-down” gyomor miatt operált betegek átlagéletkora magasabb, és a sérvkapu mérete is nagyobb, mint a rekeszsérv miatt operált betegeké. Eredményeink, és a hasfali sérvek esetében teret nyert feszülésmentes technika elméleti megfontolásai alapján is indokolt volna „upside-down” gyomornál minden esetben rutinszerűen a hálóbeültetés.

Témavezető: Dr. Lukovich Péter