Nyomtatás

Mennyire tekinthető objektívnek a műtéti időn alapuló tanulási görbe? Az asszisztens, mint a tanulási görbe alakulását befolyásoló tényező

Szülőkategória: KONGRESSZUSOK

Szerző: Berényi Beáta SE ÁOK V. évfolyam

Bevezetés: Egy műtéttípus elsajátításának objektív tanulmányozása, illetve tanulási görbéjének alakulásának elemzése lehetőséget teremthet – többek közt – az oktatás hatékonyságának, és a képzett személy speciális sebészeti technikára való alkalmasságának vizsgálatára is. A laparoscopos cholecystectomia (LC) egy ilyen vizsgálatra alkalmas műtéttípus, mivel a műtét kivitelezése pontosan meghatározott, standardizált, bevezetése óta kivitelezésében jelentős technikai változás nem történt, illetve a statisztikai elemzésekhez kellően nagy számban végeznek ilyen beavatkozásokat. 
Beteganyag és módszer: Egyetemünk I. sz. Sebészeti Klinikáján 1994 és 2009 között - 3 évenként - 53 sebész 1724 LC műtétjének idejét és konverziós arányát dolgoztuk fel retrospektíven. Az adatokból meghatároztuk a klinika, a rezidensek illetve az egyének tanulási görbéjét. Emellett megkértük a klinikán dolgozó szakorvosokat, hogy 1-10 pont között pontozzák a sebészek laparoscopos technikáját (1: legrosszabb, 10: legjobb). A kapott pontszámok alapján 1-es, 2-es és 3-as kategóriába rangsoroltuk az operatőröket. Végül összehasonlítottuk a műtéti időket a pontszámokkal és megvizsgáltuk a műtéti idők alakulását az asszisztensek függvényében.
Eredmények: Az LC műtétek idejének csökkenése 1994-hez viszonyítva 38 % (rezidensek nélkül 39,8%) volt. Az LC műtétek aránya 51,7 %-ról 91,5 %-ra nőtt, a konverziók aránya változatlan maradt. A vizsgált 6 évben (1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009) a rezidensek műtéti ideje 2006-ig 16,4 %-kal csökkent, majd 2009-re 20,9 %-kal nőtt. Egyes sebészek alacsony pontszám ellenére jó műtéti időt teljesítettek (A-csoport). Ezeknél a műtéteknél az asszisztensek pontszám átlaga szignifikánsan (p < 0,05) jobb (2,415 pont) volt, mint azokban az esetekben (B-csoport), ahol a magas pontszám mellett jó műtéti idő szerepelt (itt az asszisztensek pontszám átlaga 2,035 volt).
Összefoglalás, következtetés: Vizsgálatunk elsőként elemezte egy sebészeti osztály egyéni és osztályszintű tanulási görbéit, illetve elsőként végezte el 15 év rezidensei tanulási görbéjének összehasonlítását. A laparoscopos technikában való jártasság műtéti időn alapuló és a pontszámokon alapuló eredményeinek összehasonlítása alapján megállapítható volt, hogy a műtéti idő nem tekinthető önmagában objektív tényezőnek.