ÖTLETEK . . .

 

AMIK  ELEINTE  MEGLEPŐEK

 

MÓDSZEREK . . .

 

AMIK  NEM  SZOKVÁNYOSAK

 

KÍSÉRLETEK ...

 

AMIK  SOKSZOR  ÚJSZERŰEK 

 

MŰTÉTEK . . .

 

AHOL MINDEZEKET

 

MEGVALÓSÍTJUK

 

Van-e összefüggés az elektív laparoscopos cholecystectomia (LC) után visszahagyott Winslow-drain és a postoperatív fájdalom között?

Kontrollált randomizált multicentrikus prospektív vizsgálat

Szpaszkij László ÁOK IV.

Bevezetés: Elektív laparoscopos cholecystectomiák után subhepaticus drain visszahagyásának az indikációja kérdéses. Tavaly végzett felmérésünk igazolta, hogy a Winslow drain a betegek 91 %-ban felesleges volt, érdemi váladékot nem vezetett, ugyanakkor mind maga a drain, mind annak eltávolítása fájdalmas volt a betegek számára. 
Beteganyag és módszer: 2011.05.01.-12.15. között a Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinikáján és a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. Sebészeti Osztályán 60 elektív laparoscopos cholecystectomián (LC) átesett beteg adatait elemeztük. A betegbeválasztás kritériumai a következők voltak: BMI<30 kg/m2, ASA I,II, az anamnesisben súlyos kísérőbetegség ne szerepeljen. Terápiás dózisú anticoagulalás kontraindikációt jelentett. Betegeinket két csoportra osztottuk: az „A” csoportba került 30 betegnél hagytunk vissza subhepaticus draint, a „B” csoportba került 30-nál nem. Bennfekvésük alatt 3 alkalommal töltettünk ki kérdőívet a betegekkel: vizsgáltuk a betegek fájdalmát egy 1-10-ig terjedő numerikus skálán, analgetikum igényüket, illetve perioperatív egyéb panaszaikat.  Az „A” csoportba tartozó betegeknél vizsgáltuk a Winslow-drainen keresztül ürülő váladék mennyiségét és kvalitását. A műtéti területen lévő folyadék objektív kimutatására az első postoperatív napon (a drain eltávolításának napján) mindkét csoportnál hasi UH vizsgálatot végeztünk.. A szignifikancia szint meghatározásához X2 próbát és Mann-Whitney U tesztet használtunk.
Eredmények: Az „A” csoport betegeinél a draineken átlagosan 20 ml, általában savós-véres váladék ürült. Az 1. postoperativ napon végzett hasi UH a betegek 90 %-nál nem látott folyadékot, míg 10 %-nál  kevesebb, mint 15 ml folyadékot írt le, míg a „B” csoportban egy esetben sem látott folyadékot. A fájdalomindex szignifikánsan kisebb volt a „B” csoportban (2,00 pont vs. 5,35 pont, p<0,0001), ugyanakkor szignifikánsan kisebb volt a fájdalomcsillapító igényük is. A „B” csoport betegei átlagosan 1,5 napot töltöttek  műtét után a kórházban, míg az „A” csoport betegei átlagosan  2,45 napot.
Következtetés: Az elektív LC-k utáni postoperatív fájdalom jelentős részéért a Winslow- drain tehető felelőssé.  Vizsgálatunk alapján Winslow drain elektív LC utáni rutinszerű visszahagyása nem szükséges.