ÖTLETEK . . .

 

AMIK  ELEINTE  MEGLEPŐEK

 

MÓDSZEREK . . .

 

AMIK  NEM  SZOKVÁNYOSAK

 

KÍSÉRLETEK ...

 

AMIK  SOKSZOR  ÚJSZERŰEK 

 

MŰTÉTEK . . .

 

AHOL MINDEZEKET

 

MEGVALÓSÍTJUK

 

A domináns és nem domináns kéz mozgásának analízise MENTOR® training boxon végzett laparoscopos gyakorlatok során

Dobó Noémi1, Lukovich Péter2, Kakucs Tímea3, Benkő Péter2, Harsányi László2

1Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, V. évfolyam

2Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika

3Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, ÁOK VI. évfolyam

 

Bevezetés: A laparoscopos sebészet tanuló műtétje (laparoscopos cholecystectomia) során a beavatkozásokat a rezidensek eleinte egy kézzel végzik, csak később térnek rá a két kézzel végzett műtétre, aminek első lépése a nem domináns kézzel végzett kamerázás, illetve később az asszisztencia. A két kéz használata elengedhetetlen a haladó laparoscopos beavatkozásokhoz. Megfelelő mérőműszerek hiányában nagyon kevés a releváns adat arra, hogy a training boxokon végzett gyakorlatok hogyan segítik elő a két kézzel történő manipulációt.

Módszer: A Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján 24 orvostanhallgatót és 8 műtős szakasszisztenst mértünk MENTOR training boksz segítségével. A résztvevőkkel kérdőívet töltettünk ki, melyben rákérdeztünk nemre, korra, domináns kézre, videojáték- és hangszerhasználatra, képzési és laparoscopos tapasztalatra. Ezt követően a training boxon három, az Amerikai Sebész Társaság által a szakvizsgához megkövetelt gyakorlatot (Fundamentals of Laparoscopic Surgery, FLS) és 3, ehhez képest jelentősebb kéz-szem koordinációt és 3-dimenziós látásmódot igénylő gyakorlatot végeztettünk el. A feladatokhoz időkorlátot határoztunk meg, az elvégzett gyakorlatokat részfeladatonként pontoztuk, illetve mértük a feladat során a két kéz által megtett utakat. Az eredmények statisztikai vizsgálatára lineáris regresszió analízist és Mann-Whitney tesztet használtunk, az eredményt p <0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak.

Eredmények: Az orvostanhallgatók 71%-a sebészet tantárgy első félévét, 29%-a több félévet teljesített. Utóbbi hallgatók korrigált összesített pontszáma 25,48 pont, amíg az előbbieké 33,89 pont lett, az eltérések nem bizonyultak szignifikánsnak. Ugyanakkor a training box korábbi használata szignifikáns mértékben (p=0,0006) javította az elért eredményeket. A műtős szakasszisztensek által elért pontszámokat (20,18) a medikusok pontszámaival (29,47) összevetve azt találtuk, hogy a korábban látott műtétek száma és az elért eredmények között nincs szignifikáns kapcsolatot (p=0,12). A bal és jobb kezes személyek között nem volt szignifikáns különbség a domináns/nem domináns kéz használata között. Ugyanígy az FLS és a saját gyakorlatoknál a két kéz használata között sem találtunk szignifikáns különbséget (p=0,614).

Következtetések: Eredményeink alapján a training box használata nagyobb hatású, mint a laparoscopos műtéteken való részvétel, asszisztálás és eszköz használat. A két kéz használatát ösztönző gyakorlatok elősegíthetik a két kézzel történő műtéti manipulációt is, bár véleményünk szerint a training boxon elért eredmények nem konvertálhatók közvetlenül a műtőben elért eredmények